OSORTERADE

Bilder från "2000-talet"
(Fotografens benämning)

     

       

Fotograf: Barbro Naartijärvi