GARAGE

 

Föreningen har 57 st SJ garage, och 100 st Kommungarage.

Försäljning av SJ garage är fritt, dock krävs medlemskap i föreningen samt att
kontrakt skall skrivas med ny köpare.
Kommungaragen har kölista samt pris vid försäljning enligt garageindex:
För att ställa dig i garage-kö kontaktar du styrelsen via e-post
tornetraskff@gmail.com