KURIOSA/HISTORIK

Utdrag från föreningens protokoll och verksamhetsberättelser sedan starten för 40-år sedan

 

1968
Föreningen bildas och samma år står den första garagelängan vid SJ färdig till ett pris av 500 kr/plats.

1969
Föreningen tillskriver Kiruna Stad och föreslår dem bygga en vågbrytare i Torneträskbåthamn.

1970
Föreningen skriver till H. M. Konungen för befrielse av bilskatt och besiktning av bilarna på andra sidan.
Föreningen ordnar  så att man kan hyra skidboxar vid järnvägstationen i Torneträsk för 20kr/ året.

1971
Norgevägen är rykande aktuell och föreningen håller kontakten med berörda myndigheter.

1972
Föreningen arrangerar det första klubbmästerskapet i pimpelfiske i Kattuvuoma och bjuder in alla från Talma sameby.

1973 
Medlemmarna kan genom föreningen beställa bensin, fotogen och olja till Torneträsk. Även flytvästar
kunde köpas hos Mauritssons sportaffär till 30% rabatt.

1974
Föreningen arrangerar den första vårstädningen kring järnvägsstationen och båthamnen i Torneträsk.
Boj sätts ut vid Lundbergsgrynnan.

1975
Föreningen ansluter sig till Kiruna Motor Klubbs protest mot den allt för dyra kostnad som besiktning och
registrering av skotrar kostar.

1976
Medlemmarna kan för första gången lösa fiskekort i Koojärvi.

1977
Föreningen anordnar midsommar fest vid trollsjön, vilket sedan pågick i flera år.

1978
Föreningen fortsätter att arbeta för byggandet av vågbrytaren. Den 7:e garagelängan färdig ställs vid SJ.

1979
Norgevägen blev färdigställd till Torneträsk.

1980
Norgevägen blev färdig till Björkliden. I Torneträsk blir det problem vid överfarten av den nya vägen
eftersom tunneln blivit felplacerad, även parkerings problem uppstår när p-platser saknas.

1981
Föreningen arbetar  för att få fler p-plater byggda och även bygget av vågbrytaren.

1982
Volvo testar bilar på Torneträsks is.

1983
En del stugägare blir tvungna att börja betala sophämtning 70kr/år.

1984
Två nya p-platser blir klara i Torneträsk. Vägen Bergfors – Salmi går mot ett fullbordande.

1985
Vägen Laxforsen – Salmi närmar sig. Projektering av nya bil-skoter garagen startar.

1986
44st  nya bil-skoter garagen färdigställs.

1987
Vägen Laxforsen – Salmi  ligger hos regeringen. Föreningen startar ett arbete med att stugägare
ska slippa sotning i sina stugor.

1988
Vägen Laxforsen – Salmi ligger hos Jordbrusdepartementet för slutgiltigt beslut.

1989
Projektering av ytterligare bil-skotergarage startar.

1990
Ytterligare 42st bil-skotergarage färdigställs trots att tre längor blåser i väg i stormen.

1991
Föreningen får sin första egna lokal. Bryggan i Torneträsk är i uselt skick.

1992
Föreningen bildar en arbetsgrupp som arbetar emot höjningarna av arrendena.
Man kan genom föreningen köpa solcells anläggningar till en rabbat på 25 %.

1993
Man kunde genom föreningen köpa billigare fotogen och gasol hos Shell.

1994
Man kunde genom föreningen köpa billigare flytoveraller.

1995
Länsstyrelsen inför indexhöjning av arrenden. Föreningen undersöker möjligheten att friköpa stutomter.

1996
Föreningen undersöker möjligheten att utöka p-platser, frågan avslås. Frågan angående byggande av
sjösättningsramp väcks.

1997
Föreningen tillskriver kyrkorådet och föreslår dem bygga en kyrkkåta på andra sidan.

1998
Föreningen undersöker möjligheten om att ta ved via sitt arrendekontrakt. Höst träff i LKABs turistgruva.

1999
En helikopterlandnings plats planeras i Torneträsk vilket föreningen motsäger sig med anledning redan
tidigare parkeringsproblem och närheten till befintlig bebyggelse.

2000
Sopkaos uppstår under våren när sopcontainerna ersätts av sopkärl av plast.
Väggruppen tillskriver Statsministern angående vägen Laxforsen – Salmi.

2001
Föreningen arbetar med att alla ska få husbehovs fiska med nät.

2002
Vägen Laxforsen –Salmi utreds av JO och DO. Sopproblemen kvar står.

2003
Båtbryggan i Torneträskhamn är återigen i dåligt skick.

2004
15 st nya båthus börjas byggas i Förrådsviken. Skoterlederna i Torneträsk området markeras mycket sent.

2005
Sopproblemen kvarstår.  Vi föreslår handikapp anpassning i samband av renoveringen av bryggan.
Vi  bjuder in Landhövdingen, Kommunalrådet mfl.till byarna på andra sidan för fortsatta diskussioner ang
vägbygget, men Landshövdingen avböjer i sista stund.

2006
Beslut tas av kommunen att bryggan ska handikappanpassas i samband med renoveringen.

2007
Beslut tas av kommunen att sjösättning för båtar ska byggas i Torneträsk. Sopproblem kvarstår. Bryggan i
Torneträsk fortfarande ej åtgärdad. Projektering av nya garagen påbörjas. Elanslutning av Torneträskområdet planers till 2008.

2008
TTFF firar 40 år med en jubileumsfest

2008
Etapp 3, 14 nya garage klara under hösten

2009
El kopplas in i stugorna  närmast bryggan