MEDLEMSKAP

 

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr / familj.


För att bli medlem i föreningen betalar du in 100 kr på Plusgirokonto: 66021-7.
Ange ditt namn, adress, telefonnr samt de 6 första i personnr.

Alternativt kontakta styrelsen via e-post: tornetraskff@gmail.com