MEDLEMSKAP

 

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr / familj.


För att bli medlem i föreningen betalar du in 100 kr på Plusgirokonto: 66021-7.
Ange ditt namn, adress, tfnnr samt de 6 första i personnr.

Alternativt kontakta Johanna Ansler Johansson via e-post: ttff@uvtcmail.se