MEDLEMSKAP

 

Medlemsavgiften från och med 2021-01-01 är 150 kr/familj och år.
 


För att bli medlem i föreningen betalar du in beloppet på Plusgirokonto: 66021-7.
Ange ditt namn, adress, telefonnr samt de 6 första siffrorna i personnr.

Alternativt kontakta styrelsen via e-post: tornetraskff@gmail.com