STYRELSEN

Föreningens stadgar

 

Ordförande

Martin Fredriksson
Kommunkontakter

Vice ordförande, ord ledamot Veikko Tuovinen
Sekreterare Lena Johansson
Verksamhetsberättelse
Kassör Johanna Ansler Johansson
Sammankallande
Vice sekreterare, ord ledamot Ingela Krona
Styrelsesuppleant Bengt Niemi
Förrådsviken och kommunkontakter
Styrelsesuppleant Jonas Stöckel
Garagefrågor
Styrelsesuppleant Roger Stöckel
Vårstädning
Revisor Monica Ljungberg
Revisorsuppleant Thomas Kvist
Kontaktman Stenbacken Bo Erik Nyman
Kontaktman Förrådsviken Bengt Niemi
Fiskekommité Dan Mella