STYRELSEN

Föreningens stadgar

 

Ordförande

Veikko Tuovinen

Vice ordförande, ord ledamot Conny Oja
Sekreterare Johanna Ansler-Johansson
Kassör Sarah Wallin Mella
Vice sekreterare, ord ledamot Marcus Eriksson
Styrelsesuppleant Bengt Niemi
Styrelsesuppleant Jan Andersson (Garageansvarig)
Styrelsesuppleant Peter Tieva
Revisorer Göran Fjällborg, Örjan Lidman
Revisorsuppleanter Curt Widmark
Kontaktman Stenbacken Vakant
Kontaktman Förrådsviken Bengt Niemi
Fiskekommitté Vilande
Valberedning Martin Fredriksson

Uppdaterad 2023-11-25