STYRELSEN

Föreningens stadgar

 

Ordförande

Veikko Tuovinen

Vice ordförande, ord ledamot Vakant
Sekreterare Johanna Ansler-Johansson
Kassör Lena Petäjäniemi
Vice sekreterare, ord ledamot Marianne Stöckel
Styrelsesuppleant Bengt Niemi
Styrelsesuppleant Jan Andersson (Garageansvarig)
Styrelsesuppleant Peter Tieva
Revisorer Göran Fjällborg, Örjan Lidman
Revisorsuppleanter Tommy Kvist, Curt Widmark
Kontaktman Stenbacken Mikael Engman
Kontaktman Förrådsviken Bengt Niemi
Fiskekommitté Vilande

Uppdaterad 2020-04-06