STYRELSEN

Föreningens stadgar

 

Ordförande

Veikko Tuovinen

Vice ordförande, ord ledamot Styrelsen utser på styrelsemöte
Sekreterare Johanna Ansler-Johansson
Kassör Lena Petäjäniemi
Vice sekreterare, ord ledamot Marianne Stöckel
Styrelsesuppleant Bengt Niemi
Styrelsesuppleant Jan Andersson (Garageansvarig)
Styrelsesuppleant Peter Tieva
Revisor Göran Fjällborg
Revisorsuppleant Tommy Kvist
Kontaktman Stenbacken Vilande
Kontaktman Förrådsviken Bengt Niemi
Fiskekommitté Dan Mella

Uppdaterad 2019-04-11