STYRELSEN

Föreningens stadgar

 

Ordförande

Martin Fredriksson

Vice ordförande, ord ledamot Veikko Tuovinen
Sekreterare Johanna Ansler-Johansson
Verksamhetsberättelse
Kassör Lena Johansson
Sammankallande
Vice sekreterare, ord ledamot Marianne Stöckel
Styrelsesuppleant Bengt Niemi
Förrådsviken och kommunkontakter
Styrelsesuppleant Jan Andersson
Styrelsesuppleant Peter Tieva
Revisor Göran Fjällborg
Revisorsuppleant Tommy Kvist
Kontaktman Stenbacken Bo Erik Nyman
Kontaktman Förrådsviken Bengt Niemi
Fiskekommitté Dan Mella

Uppdaterad 2018-04-17